STRATEGIER FÖR PROJEKTFINANSIERING

21 MAJ 2019 KL 09.00-15.00, SAMBIBLIOTEKET

Hur ska en tänka inför stora investeringar av projekt?

Välkommen till en dag där vi tillsammans diskuterar större finansieringar - hur kan vi samverka internationellt och vilka möjligheter finns via EU-medel? Dagen börjar med inspiration och goda exempel på hur andra gjort. Under eftermiddagen finns det möjlighet att delta på workshops där det presenteras praktiska tillvägagångssätt för finansiering samt hur du pitchar för investerare.

Anmäl dig här


PROGRAM

09.00  Frukost

09.30  EU-finansiering till innovationsutveckling och internationell expansion - Karl-Erik Johansson, EEN

10.00  Internationell samverkan för investeringar och projekt - Jonas Markusson, SEKAB E-technology AB 

10.30  The importance of local confidence for growth and funding - Elena Petukhovskaya, Peckas Naturodlingar

11.00  Kapitalets betydelse för att växa globalt - John Vestberg, Clavister

11.30  Ta ditt företag till nästa nivå - BizMaker 

12.00 Lunch          

13.00  Workshop: Fixa finansieringen - Erica Markusson, BizMaker

13.45 Paus & fika

14.00  Workshop: Pitcha din investering över gränserna - Cecilia Nordlund, BizMakerProgrammet uppdateras löpande.


Anmäl dig senast den 20 maj kl. 18.00

Kostnad: 195 kr (95 kr för BizMaker startups)  Anmäl dig här

  Talare

  John Vestberg
  Clavister

  John Vestberg är VD och medgrundare i Clavister AB och har varit med på företagets resa från startup till ett börsnoterat bolag. John bjuder på sina erfarenheter av att som grundare följa med på hela resan. Välkommen till ett samtal om betydelsen av kapital för att förverkliga de stora projekten och nå en global marknad.

  Läs mer

  Elena Petukhovskaya
  Peckas Naturodlingar

  Elena Petukhovskaya är VD för Peckas Naturodlingar AB med ansvar för att leda bolagets fortsatta expansion. Sedan 1997 har hon arbetat i livsmedelsindustrin med försäljning, inköp, produktion samt produkt- och strategiutveckling. Elena ger er en inblick i  betydelsen av att bygga relationer och ha en förståelse för värdekedjan när ni ska identifiera nya marknads- och försäljningsmöjligheter.

  Läs mer

  Karl-Erik Johansson
  EEN

  Karl-Erik Johansson har drygt trettio års erfarenhet av att kommersialisera forskningsresultat och innovationer i olika roller. Just nu leder han Uminova Innovations internationella arbete och är rådgivare för EU-finansiering åt små- och medelstora företag. Karl-Erik kommer berätta mer om vägarna för EU-finansiering till innovationsutveckling och internationell expansion och finnas tillgänglig under dagen för rådgivning med enskilda företag.

  Läs mer

  Jonas Markusson
  SEKAB E-technology AB

  Jonas Markusson ansvarar för innovation och produktutveckling på Sekab E-technology AB. I praktiken arbetar han med att skapa konsortium och lägga grunder för stora projekt som t.ex. Rewofuel, ett projekt där bioraffinaderier över hela Europa ska kunna använda skogsrester för produktion av biobränsle. Jonas kommer berätta om det strategiska arbete som ligger bakom stora europeiska projekt.

  Läs mer

  Presenteras av